Øvrebyen videregående skole

  • Elevrådsopplæring
  • Avslutning Vg3
  • Aktivitetsdag 2013
  • Bretur 2014
  • Avslutning Vg3
  • Aktivitetsdag 2013
  • Kick off for Ungdomsbedrifter


Nyheter

Elevene blir tatt imot av Ove Gunnar Gylterud og rektor Hege Nordgaard

Utprøvingsdager ved Øvrebyen videregående skole

I uke 47 har vi besøk av 10. klassinger fra distriktet som ønsker å få et innblikk i Øvrebyen Videregående skole sine studietilbud gjennom hospitering ved skolen.

Elevene blir tatt godt imot av Ove Gunnar Gylterud og rektor Hege Nordgaard

Velkommen til Øvrebyen videregående skole!

Velkommen til Øvrebyen videregående skole!

Vi ønsker vår nye rektor Hege Elisabet Nordgaard velkommen til Øvrebyen videregående skole! Hege kommer fra stillingen som rektor ved Eidsvoll videregående skole og gleder seg til å komme i gang og bli bedre kjent med skolens elever og øvrige personale.

Ta godt imot henne og slå gjerne av en prat når dere møter henne.

Brukerundersøkelsen 2014

Nå nærmer det seg tiden for gjennomføring av brukerundersøkelsen ved Øvrebyen videregående skole. Brukerundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse hvor alle elever og lærere får si sin mening om læring og trivsel på skolen.

For mer informasjon, les dette vedlegget fra Utdanningsdirektoratet.

Yrkes- og utdanningsmesse for Odalen

Yrkes- og utdanningsmesse for Odalen

Ansatte og elever ved Øvrebyen videregående skole deltok tirsdag 27. oktober på yrkes- og utdanningsmessen på Skarnes ungdomsskole.  Det var god trafikk på Øvrebyen sine stands og mange var interesserte i hva vi kunne tilby.

Service- og Samferdselfaget ble representert av Ann-Kristin Svendby og Conny Ludvigsson. For studieretning Idrettsfag deltok Anne Sofie Fagernes og Olle Morten Lund. Takk for god innsats!


Alle artikler