Øvrebyen videregående skole

 • Bli-kjent tur, 3STPÅ
 • Avslutning Vg3
 • Aktivitetsdag 2013
 • Bretur 2013
 • Avslutning Vg3
 • Aktivitetsdag 2013
 • Kanotur på Finnskogen, 3IDE


Nyheter

Vel møtt til informasjonsmøter for foresatte Vg1

Informasjonsmøter for foresatte Vg1 vil bli avholdt 1.september etter følgende plan i Auditoriet:

1STA/1STB           17.30 – 18.15

1STC/1STD          18.30 – 19.15

1IDE                    19.30 – 20.15

1 SEF                   19.30 – 20.15 (Skal være på klasserom U103)

Alle klasser har møter med kontaktlærer etter møtene i Auditoriet, se invitasjon som er sendt med elevene hjem for mer informasjon om dette.

 

Hjertelig velkommen til et nytt skoleår!

Hjertelig velkommen til et nytt skoleår!

Sommerferien nærmer seg slutten, noe som betyr skolestart for dere elever. Alle ansatte gleder seg til å møte elevene, og vi skal gjøre vårt beste for at elevene skal få en positiv skolehverdag.

Informasjon ang oppmøte ved skolestart

Nye elever, det vil si alle som begynner i Vg1 og på 3STPÅ, skal møte kl. 08.35, mandag 18.august 2014.

Informasjon vedrørende skolestart 18.august 2014

Vel møtt til et nytt skoleår mandag 18.august.

Oppmøte 18.8.2014

 • Vg1 kl 08.35 - 12.00
 • 3STPÅ (påbygning) kl 08.35 - 15.35
 • Vg2 kl 10.30 - 15.35
 • Vg3 kl 10.30 - 15.35

Vi følger ordinær timeplan for Vg2 og Vg3 fra kl 12.25. 

 Bokutlevering:

 • 3IDE - mandag 18.august
 • Vg1 - mandag 18.august. Husk å ta med kontrakt for gratis læremidler som dere får tilsendt i posten
 • Vg2 og Vg3 - tirsdag 19.august

Ekskursjoner:

 • Vg1 (ST og SE) og 3STPÅ skal på dagsekskursjon i løpet av første uke og må være forberedte på dette.
 • 3IDE skal til Jotunheimen, 19.august-22.agust
 • 2IDE skal på kanotur, 26.august – 29. august
 • 1IDE skal på sykkeltur, 2. september – 4. september

Alle artikler