Biblioteket

Biblioteket finner du i 2. etasje i hovedbygningen. Biblioteket består av en bokavdeling, en avdeling for tidskrifter og småtrykk, og et åpent område som kan benyttes til lesing og samarbeid.

På biblioteket møter du Mona som er bibliotekar og Håkon som er bibliotekassistent. De vil hjelpe deg med å finne det du trenger på biblioteket.

Hva kan du gjøre på biblioteket?

 • få informasjon til stiloppgaver, gruppeoppgaver, særoppgaver og prosjektarbeid
 • finne frem til aktuell litteratur
 • låne og lese bøker og tidsskrifter
 • søke i diverse databaser via Internett
 • bruke scanner og kopimaskin
 • gjøre gruppearbeid og lekser
 • spille sjakk, kort eller andre spill

Utlån

Bøker og materiell skal registreres elektronisk av bilbiotekar. Boken leveres tilbake i utlånskassen innen angitt lånefrist. Småtrykk og tidsskrifter skal noteres i kvitteringsboka og leveres innen en uke. Her kan du selv sjekke hvilke bøker som er tilgjengelige på biblioteket.

Fjernlån

Biblioteket har mulighet til å låne ut bøker fra andre bibliotek. Vi får levert bøker 1 dag i uken. Si derfor i fra i god tid hvis du trenger noen bøker som ikke finnes i skolens bibliotek.

Alt-mulig-kasse

Du vil finne en låsbar "alt-mulig-kasse" i biblioteket. Her kan du levere alt fra forslag til endringer, ideer, ros, ris eller andre ting du ønsker å ta opp. Husk å skrive på navnet ditt, kassen vil bli tømt en gang i uken.

Ordensregler

 • ta aldri med bøker/tidsskrifter fra biblioteket uten å registrere utlånet
 • aviser skal ikke fjernes fra biblioteket
 • du er erstatningspliktig for lån fra biblioteket
 • du kan få ordensanmerkning hvis du glemmer å levere det du har lånt til rett tid
 • det er ikke tillatt å spise eller drikke i biblioteket

Åpningstider

Annenhver uke:

Mandag

 

08:00 – 15:30

Tirsdag

08:30 – 12:30

 

Onsdag

 

08:00 – 15:30

Torsdag

08:30 – 12:30

 

Fredag

 

08:00 – 15:30

 

Mandag

08:30 – 12:30

 

Tirsdag

 

08:00 – 15:30

Onsdag

08:30 – 12:30

 

Torsdag

 

08:00 – 15:30

Fredag

08:30 – 12:30