Biblioteket

Biblioteket finner du i 2. etasje i hovedbygningen. 

På biblioteket møter du Mona som er bibliotekar og Håkon som er bibliotekassistent. De vil hjelpe deg med å finne det du trenger på biblioteket.

På biblioteket møter du bibliotek Mona Oksvoll - Klikk for stort bildeBibliotekar Mona Oksvoll

Hva kan du gjøre på biblioteket?

Biblioteket består av en bokavdeling, en avdeling for tidskrifter og småtrykk, og et åpent område som kan benyttes til lesing og samarbeid.

 • få informasjon til stiloppgaver, gruppeoppgaver, særoppgaver og prosjektarbeid
 • finne frem til aktuell litteratur
 • låne og lese bøker og tidsskrifter
 • søke i diverse databaser via Internett
 • bruke scanner og kopimaskin
 • gjøre gruppearbeid og lekser
 • spille sjakk, kort eller andre spill

Utlån

Bøker og materiell skal registreres elektronisk av bibliotekar. Boken leveres tilbake i utlånskassen innen angitt lånefrist. Småtrykk og tidsskrifter skal noteres i kvitteringsboka og leveres innen en uke. 

Sjekke hvilke bøker som er tilgjengelige på biblioteket

Fjernlån

Biblioteket har mulighet til å låne ut bøker fra andre bibliotek. Vi får levert bøker 1 dag i uken. Si derfor i fra i god tid hvis du trenger noen bøker som ikke finnes i skolens bibliotek.

Alt-mulig-kasse

Du vil finne en låsbar "alt-mulig-kasse" i biblioteket. Her kan du levere alt fra forslag til endringer, ideer, ros, ris eller andre ting du ønsker å ta opp. Husk å skrive på navnet ditt, kassen vil bli tømt en gang i uken.

Ordensregler

 • ta aldri med bøker/tidsskrifter fra biblioteket uten å registrere utlånet
 • aviser skal ikke fjernes fra biblioteket
 • du er erstatningspliktig for lån fra biblioteket
 • du kan få ordensanmerkning hvis du glemmer å levere det du har lånt til rett tid
 • det er ikke tillatt å spise eller drikke i biblioteket

Åpningstider

Åpningstider biblioteket partallsuker

Åpningstider biblioteket partallsuker
Dager Kl. Kl.
Mandag   08:00 – 15:30
Tirsdag 08:30 – 12:30  
Onsdag   08:00 – 15:30
Torsdag 08:30 – 12:30  
Fredag   08:00 – 15:30

Åpningstider biblioteket oddetallsuker

Åpningstider biblioteket oddetallsuker
Dager Kl. Kl.
Mandag 08:30 – 12:30  
Tirsdag   08:00 – 15:30
Onsdag 08:30 – 12:30  
Torsdag   08:00 – 15:30
Fredag 08:30 – 12:30