Velkommen som elev ved Øvrebyen videregående skole!

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til skoleåret 2023/2024!

Verdier

Rektor Øivind Smerkerud - Klikk for stort bilde

Verdier er viktig for alle som arbeider ved Øvrebyen videregående skole. Vi har de samme verdiene som Innlandet fylkeskommune, med åpenhet, tillit og raushet. 

Hver dag arbeider ansatte og elever i felleskap, og derfor er disse verdiene viktige for at vi skal legge til rette best mulig for elevenes læring og utvikling.

Trivsel

Vår skole har blitt mer bevisste på samspillet mellom trivsel og læring. Vi kommer dette skoleåret til å fortsette det gode tiltaket med faddere på skolen. Hovedoppgaven til faddere er å bidra til at alle våre nye elever opplever at vår skole tar vare på og bryr seg om alle. 

Dette er et godt bidrag inn mot skolens læringsmiljø. Vi er opptatt av at den enkelte elev får brukt sine sterke sider, slik at alle opplever mestring og utvikler seg.

Kompetanse

Skolens mandat er at du skal tilegne deg kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at du fullfører og består skoleåret etter dine egne målsettinger. Vi på skolen skal legge til rette for å du er best mulig forberedt til videre studier eller inn i arbeidslivet.

Skolen arbeider målrettet med best mulig opplæring, men det er viktig å merke seg at du som elev er en viktig aktør i egen læring.

Vi gleder oss til å møte deg!

Øivind Smerkerud
rektor