Velkommen som elev ved Øvrebyen videregående skole!

Velkommen som elev skoleåret 2022–2023!

Vennskap og kunnskap

Rektor Øivind Smerkerud - Klikk for stort bildeRektor Øivind Smerkerud

Når du kommer til skolestart håper jeg du har satt deg mål og at sommeren har gitt deg motivasjon og energi til å stå på og jobbe godt gjennom hele skoleåret.

Vi er 60 ansatte som alle legger forholdene til rette for at du skal trives og lykkes med å nå dine mål. Vi arbeider for at du skal få kunnskaper og bli godt forberedt til studier og yrkesliv.

Motivasjon og utvikling

Vi som arbeider på Øvrebyen videregående skole har som målsetting at du opplever et trygt og godt skolemiljø.

Dette skoleåret skal vi innføre en fadderordning for våre nye elever. Vi ønsker at alle våre elever skal trives på skolen vår slik at alt ligger til rette for best mulig læring.

Kontaktlærer har et spesielt ansvar for å følge deg opp. Det er nyttig når du er en av 400 elever. Vi oppfordrer alle til å engasjere seg i skolemiljøet og elevdemokratiet.

Elevmedvirkning

Våre lærere skal legge til rette for at elevene blir lyttet til og har medvirkning i læringsfellesskapet. Gjennom motivasjon og engasjement skal elevene utvikle sin lærelyst. Dette vil bidra til god opplæring med tanke på videre studier.

Vi ser fram til et flott skoleår og gleder oss til du kommer til vår skole! Lykke til med skoleåret!

Øivind Smerkerud
Rektor

Til toppen