Forskerlinja

Skolen tilbyr en «forskerlinje» under utdanningsprogram for studiespesialisering. Dette er en linje for deg som synes det er spennende å arbeide praktisk med realfag.

Forskjellen på «Forskerlinjen» og vanlig studiespesialisering er i hovedsak at du tar faget teknologi og forskningslære 1 og 2 gjennom de tre årene, i tillegg til de andre realfagene du ønsker.

Vg1

I Vg1 får du et litt annet naturfagkurs som også inneholder første del av teknologi og forskningslære 1. Her arbeider du med prosjekter som konstruksjoner, elektronikk, robotprogrammering m.m.

Vg2

I Vg2 velger du realfag som ellers i studiespesialisering. I tillegg tar du del 2 av teknologi og forskningslære 1. Der arbeider du med et prosjekt innenfor et av realfagene de har valgt (kjemi/fysikk/biologi).

Vg3

I Vg3 tar du teknologi og forskningslære 2, der du blir skolert inn mot videre studier på høyskoler og universitet. Du vil blant annet arbeide med et større forskningsprosjekt som går over det meste av skoleåret. Prosjektet vil være i samarbeid med en bedrift eller institusjon i nærområdet.

Til toppen