Anbefaler utsettelse av russefeiring

Innlandet fylkeskommune oppfordrer russen til å utsette russefeiringen til etter 17. mai.

Klikk for stort bilde Mostphotos Oppfordringen er adressert til alle russestyrene i Innlandet, signert fylkeskommunedirektør Tron Bamrud og sikkerhets- og beredskapssjef Endre Hjelseth.

Årsaken er den usikre situasjon knyttet til koronapandemien.

Økt smitte i Innlandet

Smittesituasjonen knyttet til Covid-19-pandemien er blitt forverret de siste ukene. Norge er nå i den tredje smittebølgen, og har de høyeste smittetallene i hele pandemiperioden. Den britiske virusmutasjonen dominerer, med raskere smittespredning og et mer alvorlig sykdomsforløp.

- Smittesituasjonen i Innlandet er også tiltakende og flere lokale utbrudd gir bekymringer. De lokale utbruddene oppstår fort, og det er ikke mulig å forutse hvor utbruddene oppstår. Hvordan smittesituasjonen vil utvikle seg fremover er vanskelig å si. Uansett vil vi måtte leve med smitteverntiltak i flere måneder fremover, inntil vi har fått vaksinert store deler av befolkningen, forteller Hjelseth.

Faglige råd om utsettelse

Tidligere denne måneden tok Innlandet fylkeskommune spørsmålet om russefeiringen opp i møte med assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad. Hans tydelige anbefaling var at russefeiringen burde utsettes til etter 17. mai.

Samme dialog har fylkeskommunen hatt med forbyggende enhet i Innlandet politidistrikt. Politidistriktet er samstemt med fylkeskommunen i at russefeiringen bør utsettes.

Kan kun oppfordre

Som skoleeier for de videregående skolene kan ikke fylkeskommunene bestemme at russefeiringen skal utsettes, da russeaktivitetene ikke skjer i regi av de videregående skolene.

- Vi forstår at avgangselevene ved de videregående skolene gjerne vil markere at skolegangen og lang tids innsats er i boks. Men vi vurderer, som helsemyndighetene gjør det, at russefeiringen med sammenkomster, festing og større mobilitet, medfører forhøyet risiko for smittespredning. Derfor anbefaler vi at russen i Innlandet utsetter feiringen til smittesituasjonen forhåpentligvis er betydelig bedret og flere av de sårbare gruppene er vaksinerte, sier Hjelseth.

Til toppen