Besøk av Stortingspresidenten

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen besøkte Øvrebyen videregående skole onsdag 9. september. Hun ønsket å møte elever for å ha en dialog med dem om demokrati og politikk, men også om hva unge mennesker er opptatt av og hvordan de opplever sin hverdag.Stortingspresident Tone W. Trøen og Rektor Hege E. Nordgaard - Klikk for stort bilde

Møtte elever

Under sitt besøk fikk stortingspresidenten møte representanter fra skolens elevråd og faggruppen i Politikk og menneskerettigheter. Flere interessante spørsmål og tema kom opp i samtalene og elevene opplevde møtet som spennende og berikende.

Foredrag

Stortingspresidenten avsluttet besøket ved skolen med et foredrag for alle elevene i VG3 studiespesialisering. Hun skulle gjerne ha møtt alle, men smittevernreglene begrenset hvor mange som kunne delta.Stortingspresidenten møter elevene - Klikk for stort bilde
Emnet for foredraget var stortinget og det norske demokratiet. Hun formidlet det på en forståelig og ledig måte, men fikk samtidig for elevene understreket viktigheten av aktiv deltagelse i demokratiet. Noen gode spørsmål fra salen tok hun seg god tid til å svare grundig og muntert på, selv om den tilmålte tiden dessverre rant ut.
Stortingspresidenten holder med fotballaget LSK.

Til toppen