Informasjonsskriv til foresatte på Vg2

På grunn av koronasituasjonen er dessverre informasjonsmøte med foresatte avlyst. Gjennom dette informasjonsskrivet vil dere derfor få noe av den informasjonen vi vanligvis gir på informasjonsmøte med foresatte i september.

Smitteverntiltak

På skolens hjemmeside er det lagt ut et lynkurs i smittevern. Denne videoen er gjennomgått med alle skolens elever.

I tillegg er det laget en detaljert plan for hvordan elevene skal ankomme skolen, hvor de skal gå og hvordan de skal oppføre seg i løpet av dagen for å hindre smitte og smittespredning. Vi tar imot elevene ute i skolegården hver morgen og minner om reglene. Spør gjerne din elev om reglene! Elevene kan bli enda flinkere til å følge dem – spesielt ute i skolegården!

Elever som har forkjølelsessymptomer, skal ikke møte på skolen. De skal testes og følge opplæringen hjemmefra, inntil de er symptomfrie. Skolen har et godt samarbeid med kommunens helseteam.

Klikk for stort bilde

Programfag

Når elevene søker seg til Vg2, søker de samtidig inn på et bestemt programområde. Programområdene elevene har valgt er enten realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi.

Elevene fikk informasjon og valgte programområde og deretter programfag i vår. Allerede ved skolestart har det vært en del ønsker om bytte av programfag.

Siden elevene må velge to programfag på Vg2 som de videreføre på Vg3 fra sitt programområde, kan de verken velge eller bytte helt fritt. Det er det heller ikke plasser til. Kravet til godkjent vitnemål må også følges og kontrolleres. I begynnelsen av skoleåret vil det således alltid være endringer i programfaggruppene.

Vg2 – et arbeidskrevende år

Det er mange fag å forholde seg til i Vg2, og elevene vil oppleve at det er et økt arbeidspress. Det er også færre timer i samlet klasse enn de er vant til fra tidligere. V

i oppfordrer elevene til å jobbe jevnt og godt med alle fag helt fra starten av skoleåret.

Mange av fagene elevene har i Vg2 er avsluttende. Erfaringsmessig har Øvrebyen vgs flere søkere til Vg3 enn vi har plasser, så karaktersnittet er viktig også etter endt Vg2!

Studieverksted

På Øvrebyen vgs tilbys studieverksted i flere fag. Dette tilbudet er for alle elever uansett hvilket nivå de er på faglig. Vi oppfordrer elevene til å benytte seg av studieverkstedet i fritimene sine. Spesielt ser vi at elever har stor glede og nytte av tilbudet i matematikk og i 2. fremmedspråk. Tilbudet starter opp etter høstferien.

I forbindelse med eksamen tilbys det studieverksted i de fleste fag – men husk at det er den jevne innsatsen som gir den beste uttellingen!

Kontakt med skolen

Gjennom oppstartsamtalen med kontaktlæreren og informasjonsmøtene forrige skoleår, har dere allerede blitt litt kjent med skolen og noen av de ansatte.

I tillegg har Vg2 en egen avdelingsleder, Anders Holm. Han treffer dere på skolens telefonnummer 62 82 58 00 eller på e-post: anders.holm@hedmark.org

Ikke nøl med å ta kontakt med skolen om det er noe dere lurer på.

Med ønske om et godt samarbeid og et lærerikt skoleår!

Hege E. Nordgaard
rektor

Til toppen