Prisvinner i Willy Brandt-elevkonkurranse

Aurora Sørli Grande har vunnet tredjepremie i en landsdekkende skrivekonkurranse om demokrati og medborgerskap. Konkurransen bygger på den internasjonale Willy Brandt-utstillingen, og den holdes i forbindelse med at det er 50 år siden Willy Brandt vant Nobels fredspris.

Den norske tysklærerforeningen «Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung» og Den norsk-tyske Willy Brandtstiftelsen arrangerer konkurransen.Klikk for stort bilde Øvrebyen VGS

Fra oppgaveteksten om Willy Brandt:

Willy Brandt spilte en vesentlig rolle i gjenoppbyggingen av et godt norsk-tysk

forhold etter annen verdenskrig. Hans øst- og utenrikspolitikk og hans engasjement for demokrati,

forståelse og forsoning dannet fra slutten av 1960-tallet basis for et vennskapelig forhold mellom de to landene. I dag trenger vi mer enn noensinne gode eksempler på at vilje til dialog og møter mellom

mennesker har positive følger og kan skape mer forståelse, tillit og godt samarbeid. Willy Brandt og

hans politiske arbeid er et slikt forbilde.
 

Dette er den innledende beskrivelsen i oppgaveteksten som inspirerte Aurora Sørli Grande, som går på Vg2 studiespesialisering, til å skrive sin gode tekst på tysk.

Juryen vektla særlig hennes logiske fremstilling, innholdsmessige relevans og logiske struktur, samt at teksten var godt tilpasset genren hun hadde valgt.

Prisutdelingen vil finne sted i Universitetets aula den 7. desember, i forbindelse med et arrangement for 50-årsmarkeringen for tildelingen av Nobels fredspris til Willy Brandt.

 

Herzlichen Glückwunsch!

Til toppen