Studiespesialisering

Studiespesialisering er den naturlige veien til generell studiekompetanse som du må ha for å studere ved høgskoler og universiteter. 

Hvem passer studiet for?

Studiespesialisering passer for deg som er liker å arbeide med teoretiske fag. Du bør være samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert. Du bør også være interessert i kultur- og samfunnsforhold, og like å skrive eller regne.

Utdanningsprogram for studiespesialisering gjør deg godt forberedt for videre studier. Dette gir det bredeste grunnlaget for mer teoretisk utdanning etter videregående skole. Utdanningsprogrammet passer godt for deg som liker teoretiske fag og som ønsker å fortsette med høyere utdanning etter videregående skole.

Hva lærer du? 

Du velger fordypning innen:

 • Realfag
 • Språk samfunnsfag og økonomi

Avhengig av fagvalgene dine, lærer du:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Hvorfor velge studiespesialisering?

 • Studiespesialisering gir et bredt faglig grunnlag.
 • Studiespesialisering gir generell studiekompetanse. Dette er inngangsbilletten til en lang rekke studier ved universiteter og høgskoler.  
 • Du blir godt faglig forberedt til studier ved høgskoler og universitet, både i Norge og utlandet. 
 • Du kan velge blant programfag innen realfag, språk, samfunnsfag og økonomi.
 • Du kan velge programfag som oppfyller spesielle opptakskrav ved inntak til høgskoler og universiteter.

Antall timer i fellesfag

Tabellen viser antall timer per uke (45 minutters enheter)

Studiespesialisering – antall timer i fellesfag
Fag Vg1 Vg2 Vg3 Totalt
Religion og etikk     3 3
Norsk 4 4 6 14
Matematikk 5 3   8
Naturfag 5     5
Engelsk 5     5
Fremmedspråk 4 4   8
Samfunnsfag 3     3
Geografi 2     2
Historie   2 4 6
Kroppsøving 2 2 2 6
Sum fellesfag 30 15 15 60
Programfag 0 15 15 30
Totalt 30 30 30 90

Les mer om studiespesialisering på vilbli.no

Vg2 og Vg3

Fra Vg2 har du 15 timer til fordypning i de fagene du er mest interessert i. Minst 10 av timene må du hvert år velge innenfor det programområdet du har valgt.

Vi kan også tilby 5 timer idrettsfag på Vg2 og Vg3.

Du har mulighet til du søke deg inn på Vg2 i York College.

Mathivation

Ved Øvrebyen videregående skole kan elevene delta på et motivasjons- og mentorkurs i matematikk. Målet med kurset er å bli mattementor og kunne inspirere og motivere yngre elever i faget matematikk.

Slik søker du

Til toppen